تقویم و مناسبت ها - مناسبت های ماه

مناسبت های ماه : تیر
  • ۲۷ تیر اعلام پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران