فهرست مناسبت های ۳ فروردین سال ۱۳۹۲ خورشیدی
  • ۳ فروردین عیدنوروز
  • ۳ فروردین درگذشت فریدریش آوگوست فون هایک قتصاددان و فیلسوف سیاسی، برندهٔ جایزه نوبل اقتصاد سال ۱۹۷۴ [ 23 March ]
  • ۳ فروردین روز جهانی هواشناسی [ 23 March ]