فهرست مناسبت های ۶ اردیبهشت سال ۱۳۹۲ خورشیدی
  • ۶ اردیبهشت درگذشت بیورنستیرن بیورنسون نویسندهٔ نروژی، برندهٔ جایزه نوبل ادبیات سال ۱۹۰۳ [ 26 April ]
  • ۶ اردیبهشت درگذشت کارل بوش شیمی‌دان و مهندس آلمانی، برندهٔ جایزه نوبل شیمی۱۹۳۱ [ 26 April ]