فهرست مناسبت های ۲۴ مهر سال ۱۳۹۳ خورشیدی
  • ۲۴ مهر روز جهانی غذا [ 16 October ]
  • ۲۴ مهر چین نخستین بمب اتمی خود را آزمایش کرد و به پنجمین قدرت اتمی دنیا تبدیل شد. [ 16 October ]
  • ۲۴ مهر زادروز یوجین اونیل نمایشنامه‌نویس برجستهٔ آمریکایی، برندهٔ جایزهٔ ادبی نوبل سال ۱۹۳۶ [ 16 October ]
  • ۲۴ مهر درگذشت جورج مارشال ، برندهٔ جایزه صلح نوبل سال ۱۹۵۳ به خاطر ارائه طرح مارشال [ 16 October ]