فهرست مناسبت های ۹ آبان سال ۱۳۹۳ خورشیدی
  • ۹ آبان ترور ایندیرا گاندی نخست وزیر و یکی از برجسته‌ترین و بحث‌برانگیزترین رهبران هند [ 31 October ]
  • ۹ آبان زادروز جان کیتس شاعر برجستهٔ انگلیسی [ 31 October ]
  • ۹ آبان درگذشت محمد زکریای رازی پزشک، فیلسوف و شیمیدان ایرانی.