فهرست مناسبت های ۲۳ مهر سال ۱۳۹۴ خورشیدی
  • ۲۳ مهر روز جهانی عصای سفید [ 15 October ]
  • ۲۳ مهر پرتاب نخستین فضاپیمای سرنشین دار چین به فضا بنام «شنزو ۵» [ 15 October ]
  • ۲۳ مهر زادروز فریدریش نیچه دانش‌پژوه و فیلسوف آلمانی [ 15 October ]
  • ۲۳ مهر درگذشت آندرئاس وزالیوس پزشک برجستهٔ بلژیکی [ 15 October ]
  • ۲۳ مهر زادروز خاچاطور آبوویان نویسنده، شاعر و نقاش ارمنستانی و پدر ادبیات مدرن ارمنی [ 15 October ]