فهرست مناسبت های ۲۳ آبان سال ۱۳۹۴ خورشیدی
  • ۲۳ آبان روز جهانی دیابت [ 14 November ]
  • ۲۳ آبان درگذشت سعید نفیسی، نویسنده، ادیب، تاریخ‌نگار، مترجم و شاعر ایرانی