فهرست مناسبت های ۲۱ شهریور سال ۱۳۹۵ خورشیدی
  • ۲۱ شهریور روز سینما
  • ۲۱ شهریور روز عرفه [ ٩ ذوالحجه ]
  • ۲۱ شهریور حمله به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی [ 11 September ]
  • ۲۱ شهریور درگذشت محمدعلی جناح بنیانگذار کشور پاکستان [ 11 September ]