فهرست مناسبت های ۱۷ آبان سال ۱۳۹۵ خورشیدی
  • ۱۷ آبان تولد ماری کوری کاشف پولونیم و رادیوم [ 7 November ]
  • ۱۷ آبان زادروز ماری کوری فیزیکدان و شیمی‌دان لهستانی [ 7 November ]
  • ۱۷ آبان زادروز ماری کوری فیزیکدان و شیمی‌دان لهستانی [ 7 November ]
  • ۱۷ آبان زادروز ماری کوری ، فیزیکدان و شیمیدان لهستانی، برندهٔ جایزه نوبل فیزیک سال۱۹۰۳ و جایزه نوبل شیمی سال ۱۹۱۱، همسر پیر کوری [ 7 November ]
  • ۱۷ آبان درگذشت استیو مک‌کوئین بازیگر آمریکایی، برندهٔ جایزه اسکار [ 7 November ]