فهرست مناسبت های ۲۱ فروردین سال ۱۳۹۶ خورشیدی
  • ۲۱ فروردین درگذشت جبران خلیل جبران نویسنده سرشناس لبنان و آمریکا، خالق اثر مشهور پیامبر [ 10 April ]
  • ۲۱ فروردین زادروز جوزف پولیتزر روزنامه‌نگار معروف آمریکایی و بنیانگذار جایزه ادبی پولیتزر [ 10 April ]