فهرست مناسبت های ۲۲ خرداد سال ۱۳۹۸ شمسی
  • ۲۲ خرداد روز جهانی مبارزه با کار کودکان [ 12 June ]