تقویم و مناسبت ها - مناسبت های ماه

مناسبت های ماه خرداد
  • ۲۲ خرداد روز جهانی مبارزه با کار کودکان [ 12 June ]