فهرست مناسبت های ۲۲ اَمرداد سال ۱۳۹۸ خورشیدی
  • ۲۲ اَمرداد روز جهانی چپ دست ها [ 13 August ]
  • ۲۲ اَمرداد زادروز فیدل کاسترو، رئیس‌جمهور سابق کوبا [ 13 August ]