فهرست مناسبت های ۱۷ شهریور سال ۱۳۹۸ خورشیدی
  • ۱۷ شهریور قیام 17 شهریور
  • ۱۷ شهریور زادروز فردریک میسترال نویسندهٔ فرانسوی، برندهٔ جایزه نوبل ادبیات سال۱۹۰۴ [ 8 September ]
  • ۱۷ شهریور درگذشت جلال آل احمد روشنفکر دینی، نویسنده و مترجم ایرانی و همسر سیمین دانشور [ 8 September ]