فهرست مناسبت های ۲۰ شهریور سال ۱۳۹۸ شمسی
  • ۲۰ شهریور حمله به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی [ 11 September ]
  • ۲۰ شهریور درگذشت محمدعلی جناح بنیانگذار کشور پاکستان [ 11 September ]