فهرست مناسبت های ۲۱ آبان سال ۱۳۹۸ شمسی
  • ۲۱ آبان زادروز نیما یوشیج پدر شعر نو پارسی
  • ۲۱ آبان زادروز جان استرات ، فیزیکدان انگلیسی، برندهٔ جایزه نوبل فیزیک سال ۱۹۰۴ [ 12 November ]
  • ۲۱ آبان درگذشت هاراطون داویدیان بنیانگذار روانپزشکی درایران [ 12 November ]