فهرست مناسبت های ۷ فروردین سال ۱۳۹۹ شمسی
  • ۷ فروردین زادروز لری پیج کارآفرین و مبتکر آمریکایی، بنیانگذار شرکت گوگل مدیر عامل اجرایی گوگل [ 26 March ]
  • ۷ فروردین درگذشت لودویگ فان بتهوون موسیقی‌دان برجستهٔ آلمانی [ 26 March ]