فهرست مناسبت های ۲۴ فروردین سال ۱۳۹۹ خورشیدی
  • ۲۴ فروردین زادروز یان تینبرگن اقتصاددان، برنده جایزه نوبل اقتصاد سال ۱۹۶۹ [ 12 April ]
  • ۲۴ فروردین درگذشت ایگور یوگنیویچ تام فیزیکدان و ریاضی‌دان روسی، برنده جایزه نوبل فیزیک سال ۱۹۵۸ [ 12 April ]