فهرست مناسبت های ۱۳ خرداد سال ۱۳۹۹ شمسی
  • ۱۳ خرداد زادروز توماس هاردی، رمان‌نویس و شاعر انگلیسی [ 2 June ]
  • ۱۳ خرداد زادروز مارکی دو ساد نویسنده و فیلسوف فرانسوی [ 2 June ]