فهرست مناسبت های ۱۰ تیر سال ۱۳۹۹ شمسی
  • ۱۰ تیر روز صنعت و معدن
  • ۱۰ تیر درگذشت جان استرات، فیزیکدان انگلیسی، کاشف عنصر آرگون، برندهٔ جایزه نوبل فیزیک سال ۱۹۰۴ [ 30 June ]