فهرست مناسبت های ۲۷ شهریور سال ۱۳۹۹ شمسی
  • ۲۷ شهریور روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار
  • ۲۷ شهریور زادروز برنهارت ریمان ریاضی‌دان آلمانی [ 17 September ]
  • ۲۷ شهریور درگذشت کارل پوپر فیلسوف ونویسندهٔ انگلیسی [ 17 September ]
  • ۲۷ شهریور درگذشت سید محمدحسین شهریار شاعر نامدار ایرانی