فهرست مناسبت های ۲۵ دی سال ۱۳۹۹ خورشیدی
  • ۲۵ دی زادروز آلبرت شوایتسر پزشک و موسیقیدان آلمانی، برندهٔ جایزه صلح نوبل سال ۱۹۵۲ [ 14 January ]
  • ۲۵ دی درگذشت ادموند هالی منجم، فیزیکدان و هواشناس انگلیسی [ 14 January ]