فهرست مناسبت های ۵ اسفند سال ۱۳۹۹ خورشیدی
  • ۵ اسفند روز بزرگداشت زمین و بانوان
  • ۵ اسفند روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس
  • ۵ اسفند درگذشت کارل فریدریش گاوس، ریاضی‌دان برجستهٔ آلمانی. [ 23 February ]