مناسبت های ماه اَمرداد
 • ۶ اَمرداد روز ترویج آموزش های فنی و حرفه ای
 • ۷ اَمرداد مرداد روز،جشن مردادگان
 • ۷ اَمرداد شهادت امام محمد باقر علیه السلام [ ٧ ذوالحجه ]
 • ۸ اَمرداد روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی
 • ۹ اَمرداد روز عرفه [ ٩ ذوالحجه ]
 • ۱۰ اَمرداد جشن چله تابستان
 • ۱۰ اَمرداد عید سعید قربان [ ١٠ ذوالحجه ]
 • ۱۱ اَمرداد آغاز هفته جهانی شیردهی [ 1 August ]
 • ۱۴ اَمرداد صدور فرمان مشروطیت
 • ۱۵ اَمرداد ولادت امام علی النقی الهادی علیه السلام [ ١٥ ذوالحجه ]
 • ۱۷ اَمرداد روز خبرنگار
 • ۱۸ اَمرداد عید سعید غدیر خم [ ١٨ ذوالحجه ]
 • ۲۰ اَمرداد ولادت امام موسی کاظم علیه السلام [ ٢٠ ذوالحجه ]
 • ۲۳ اَمرداد روز جهانی چپ دست ها [ 13 August ]
 • ۲۶ اَمرداد سالروز ورود آزادگانِ سرافراز به وطن
 • ۲۸ اَمرداد سالروز وقایع 28 مرداد و برکناری دکتر محمد مصدق
 • ۲۸ اَمرداد سالروز فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان
 • ۲۹ اَمرداد روز جهانی عکاسی [ 19 August ]