فهرست مناسبت های ۱۴ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ خورشیدی
  • ۱۴ اردیبهشت شهادت حضرت علی علیه السلام [ ٢١ رمضان ]
  • ۱۴ اردیبهشت زادروزخواجه عبدالله انصاری، ادیب، عارف و اندیشمند ایرانی [ 4 May ]