فهرست مناسبت های ۲۱ خرداد سال ۱۴۰۰ خورشیدی
  • ۲۱ خرداد زادروز ریشارد اشتراوس، موسیقی‌دان و رهبر ارکستر آلمانی [ 11 June ]
  • ۲۱ خرداد درگذشت کلمنس ونتسل فون مترنیخ سیاستمدار اتریشی [ 11 June ]