فهرست مناسبت های ۵ آبان سال ۱۴۰۰ خورشیدی
  • ۵ آبان زادروز جیمز کوک دریانورد و کاشف انگلیسی [ 27 October ]
  • ۵ آبان زادروز نیکولو پاگانینی آهنگساز و نوازنده زبردست ویولون اهل ایتالیا [ 27 October ]
  • ۵ آبان درگذشت وازگن سارگسیان فرمانده نظامی و سیاستمدار ارمنستانی [ 27 October ]