فهرست مناسبت های ۵ آذر سال ۱۴۰۰ خورشیدی
  • ۵ آذر روز بسیج مستضعفان
  • ۵ آذر درگذشت هاینریش هرتز، ریاضیدان و فیزیک‌دان برجستهٔ آلمانی [ 26 November ]