فهرست مناسبت های ۱ بهمن سال ۱۴۰۰ خورشیدی
  • ۱ بهمن زادروز فردوسی
  • ۱ بهمن درگذشت جرج اورول، داستان‌نویس، روزنامه‌نگار، منتقد ادبی و شاعر انگلیسی [ 21 January ]