فهرست مناسبت های ۳ تیر سال ۱۴۰۱ خورشیدی
  • ۳ تیر درگذشت ابن سینا پزشک و فیلسوف ایرانی [ 24 June ]
  • ۳ تیر زادروز فرد هویل ستاره‌شناس بریتانیایی [ 24 June ]