فهرست مناسبت های ۲ اردیبهشت سال ۱۳۹۲ خورشیدی
  • ۲ اردیبهشت جشن گیاه آوری؛ روز زمین [ 22 April ]
  • ۲ اردیبهشت زادروز قیصر امین‌پور نویسنده، مدرس دانشگاه و شاعر معاصرایرانی
  • ۲ اردیبهشت زادروز یاور همدانی، شاعر و نویسنده و پژوهشگر ایرانی