تاریخ امروز

شمسی
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ سه شنبه - ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
قمری
۱۴۴۱/۱۰/۱۰ الثلاثاء - ١٠ شوال ١٤٤١
میلادی
2020-06-02 Tuesday - 2020 02 June
برج فلکی
جوزا

مناسبت های امروز

زادروز توماس هاردی، رمان‌نویس و شاعر انگلیسی [ 2 June 1889 ]
زادروز مارکی دو ساد نویسنده و فیلسوف فرانسوی [ 2 June 1906 ]