تاریخ امروز

شمسی
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ پنج شنبه - ۱۰ مهر ۱۳۹۹
قمری
۱۴۴۲/۰۲/۱۳ الخميس - ١٣ صفر ١٤٤٢
میلادی
2020-10-01 Thursday - 2020 01 October
برج فلکی
میزان

مناسبت های امروز

روز جهانی سالمندان
تأسیس حزب توده ایران [ ۱۰ مهر ۱۳۲۰ ]
پیروزی اسکندر مقدونی در نبرد گوگمل و شکست شاه ایران، داریوش سوم و انقراض امپراطوری بزرگ هخامنشی [ 1 October -331 ]
انتخاب فرانسیسکو فرانکو به سمت رهبری رژیم ناسیونالیست اسپانیا و آغاز جنگ داخلی اسپانیا [ 1 October 1936 ]
تأسیس جمهوری خلق چین توسط مائو تسه‌تونگ [ 1 October 1949 ]
اعلام حکم دادگاه نورنبرگ پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و محکوم کردن ۱۲ افسر آلمان نازی به جرم جنایت علیه بشریت، به مرگ [ 1 October 1946 ]