تقویم و مناسبت ها - مناسبت های ماه

مناسبت های ماه : شهریور
  • ۳۰ شهریور روز گفتگوی تمدنها
  • ۳۰ شهریور روز جهانی صلح [ 21 September ]