فهرست مناسبت های ۲۳ شهریور سال ۱۳۹۵ خورشیدی
  • ۲۳ شهریور روز گرامیداشت برنامه نویسان [ 13 September ]
  • ۲۳ شهریور سفر انوشه انصاری به‌عنوان اولین زن گردشگر فضایی به دور مدار زمین
  • ۲۳ شهریور درگذشت هانیبال الخاص، نقاش و مجسمه ساز ایرانی