تقویم و مناسبت ها - مناسبت های ماه

مناسبت های ماه : آبان
  • ۲۴ آبان روز کتاب و کتابخوانی
  • ۲۴ آبان روز جهانی فلسفه [ 15 November ]