فهرست مناسبت های ۲ تیر سال ۱۴۰۱ خورشیدی
  • ۲ تیر زادروز آلن تورینگ، ریاضی‌دان، منطق‌دان، و رمزنگار بریتانیایی، دانشمند علوم رایانه [ 23 June ]