فهرست مناسبت های ۳۰ آبان سال ۱۴۰۲ خورشیدی
  • ۳۰ آبان نخستین پرواز ثبت‌شده انسان با بالون توسط برادران مون‌گلفیه در پاریس [ 21 November ]
  • ۳۰ آبان زادروز ولتر، فیلسوف و نویسندهٔ فرانسوی عصر روشنگر [ 21 November ]