فهرست مناسبت های ۲۲ خرداد سال ۱۴۰۳ خورشیدی
  • ۲۲ خرداد زادروز ریشارد اشتراوس، موسیقی‌دان و رهبر ارکستر آلمانی [ 11 June ]
  • ۲۲ خرداد درگذشت کلمنس ونتسل فون مترنیخ سیاستمدار اتریشی [ 11 June ]