مناسبت های ماه اَمرداد
  • ۷ اَمرداد اَمرداد روز،جشن اَمردادگان
  • ۸ اَمرداد روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی
  • ۱۰ اَمرداد جشن چله تابستان
  • ۱۱ اَمرداد آغاز هفته جهانی شیردهی [ 1 August ]
  • ۱۴ اَمرداد صدور فرمان مشروطیت
  • ۱۷ اَمرداد روز خبرنگار
  • ۲۳ اَمرداد روز جهانی چپ دست ها [ 13 August ]
  • ۲۸ اَمرداد سالروز وقایع 28 مرداد پس از برکناری محمد مصدق‌السلطنه
  • ۲۸ اَمرداد سالروز فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان
  • ۲۹ اَمرداد روز جهانی عکاسی [ 19 August ]