تاریخ امروز

خورشیدی
۱۴۰۳/۰۳/۲۵
جمعه - ۲۵ خرداد ۱۴۰۳
میلادی
2024-06-14
Friday - 2024 14 June
قمری
۱۴۴۵/۱۲/۰۷
الجمعة - ٧ ذوالحجه ١٤٤٥
برج فلکی
جوزا
فروردین ۱۴۰۳
March - April 2024
رمضان - شوال - ١٤٤٥
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۶
16
٠٥
۲۷
17
٠٦
۲۸
18
٠٧
۲۹
19
٠٨
۱
20
٠٩
۲
21
١٠
۳
22
١١

۴
23
١٢
۵
24
١٣
۶
25
١٤
۷
26
١٥
۸
27
١٦
۹
28
١٧
۱۰
29
١٨

۱۱
30
١٩
۱۲
31
٢٠
۱۳
01
٢١
۱۴
02
٢٢
۱۵
03
٢٣
۱۶
04
٢٤
۱۷
05
٢٥

۱۸
06
٢٦
۱۹
07
٢٧
۲۰
08
٢٨
۲۱
09
٢٩
۲۲
10
٠١
۲۳
11
٠٢
۲۴
12
٠٣

۲۵
13
٠٤
۲۶
14
٠٥
۲۷
15
٠٦
۲۸
16
٠٧
۲۹
17
٠٨
۳۰
18
٠٩
۳۱
19
١٠

مناسبت های ماه فروردین
 • ۱ فروردین جشن نوروز/جشن سال نو
 • ۱ فروردین روز جهانی شادی [ 20 March ]
 • ۲ فروردین عیدنوروز
 • ۲ فروردین روز جهانی نوروز [ 21 March ]
 • ۳ فروردین عیدنوروز
 • ۴ فروردین عیدنوروز
 • ۴ فروردین روز جهانی هواشناسی [ 23 March ]
 • ۶ فروردین روز امید، روز شادباش نویسی
 • ۶ فروردین زادروز اَشو زرتشت، اَبَراِنسان بزرگ تاریخ
 • ۷ فروردین ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام [ ١٥ رمضان ]
 • ۸ فروردین روز جهانی تئاتر [ 27 March ]
 • ۱۰ فروردین جشن آبانگاه
 • ۱۰ فروردین شب قدر [ ١٨ رمضان ]
 • ۱۱ فروردین ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام [ ١٩ رمضان ]
 • ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی
 • ۱۳ فروردین جشن سیزده به در
 • ۱۳ فروردین شهادت حضرت علی علیه السلام [ ٢١ رمضان ]
 • ۱۴ فروردین شب قدر [ ٢٢ رمضان ]
 • ۱۷ فروردین سروش روز،جشن سروشگان
 • ۱۹ فروردین روز جهانی بهداشت [ 7 April ]
 • ۱۹ فروردین فروردین روز،جشن فروردینگان
 • ۲۲ فروردین عید سعید فطر [ ١ شوال ]
 • ۲۳ فروردین تعطیل به مناسبت عید سعید فطر [ ٢ شوال ]
 • ۲۳ فروردین روز دندانپزشک
 • ۲۵ فروردین روز بزرگداشت عطار نیشابوری
 • ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • ۳۰ فروردین روز علوم آزمایشگاهی، زاد روز حکیم سید اسماعیل جرجانی
اردیبهشت ۱۴۰۳
April - May 2024
شوال - ذوالقعده - ١٤٤٥
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
20
١١
۲
21
١٢
۳
22
١٣
۴
23
١٤
۵
24
١٥
۶
25
١٦
۷
26
١٧

۸
27
١٨
۹
28
١٩
۱۰
29
٢٠
۱۱
30
٢١
۱۲
01
٢٢
۱۳
02
٢٣
۱۴
03
٢٤

۱۵
04
٢٥
۱۶
05
٢٦
۱۷
06
٢٧
۱۸
07
٢٨
۱۹
08
٢٩
۲۰
09
٣٠
۲۱
10
٠١

۲۲
11
٠٢
۲۳
12
٠٣
۲۴
13
٠٤
۲۵
14
٠٥
۲۶
15
٠٦
۲۷
16
٠٧
۲۸
17
٠٨

۲۹
18
٠٩
۳۰
19
١٠
۳۱
20
١١
۱
21
١٢
۲
22
١٣
۳
23
١٤
۴
24
١٥
مناسبت های ماه اردیبهشت
 • ۱ اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی
 • ۳ اردیبهشت جشن گیاه آوری؛ روز زمین [ 22 April ]
 • ۳ اردیبهشت روزبزرگداشت شیخ بهایی؛ روزملی کارآفرینی؛ روز معماری
 • ۸ اردیبهشت روز جهانی طراحی و گرافیک [ 27 April ]
 • ۹ اردیبهشت روز ملی روانشناس و مشاور
 • ۱۰ اردیبهشت جشن چهلم نوروز؛ روز ملی خلیج فارس
 • ۱۲ اردیبهشت روز معلم
 • ۱۲ اردیبهشت روزجهانی کارگر [ 1 May ]
 • ۱۵ اردیبهشت جشن میانه بهار/جشن بهاربد؛ روز شیراز
 • ۱۵ اردیبهشت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام [ ٢٥ شوال ]
 • ۱۶ اردیبهشت روز جهانی ماما [ 5 May ]
 • ۱۹ اردیبهشت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر [ 8 May ]
 • ۲۱ اردیبهشت ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختران [ ١ ذوالقعده ]
 • ۲۲ اردیبهشت زادروز مریم میرزاخانی ریاضیدان ایرانی، روز جهانی زن در ریاضیات
 • ۲۳ اردیبهشت روز جهانی پرستار [ 12 May ]
 • ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی
 • ۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی
 • ۲۸ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام
 • ۲۹ اردیبهشت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی [ 18 May ]
 • ۳۱ اردیبهشت ولادت امام رضا علیه السلام [ ١١ ذوالقعده ]
خرداد ۱۴۰۳
May - June 2024
ذوالقعده - ذوالحجه - ١٤٤٥
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۹
18
٠٩
۳۰
19
١٠
۳۱
20
١١
۱
21
١٢
۲
22
١٣
۳
23
١٤
۴
24
١٥

۵
25
١٦
۶
26
١٧
۷
27
١٨
۸
28
١٩
۹
29
٢٠
۱۰
30
٢١
۱۱
31
٢٢

۱۲
01
٢٣
۱۳
02
٢٤
۱۴
03
٢٥
۱۵
04
٢٦
۱۶
05
٢٧
۱۷
06
٢٨
۱۸
07
٢٩

۱۹
08
٠١
۲۰
09
٠٢
۲۱
10
٠٣
۲۲
11
٠٤
۲۳
12
٠٥
۲۴
13
٠٦
۲۵
14
٠٧

۲۶
15
٠٨
۲۷
16
٠٩
۲۸
17
١٠
۲۹
18
١١
۳۰
19
١٢
۳۱
20
١٣
۱
21
١٤
مناسبت های ماه خرداد
 • ۱ خرداد روز بهره وری و بهینه سازی مصرف
 • ۱ خرداد روز بزرگداشت ملاصدرا
 • ۲ خرداد فروریختن ساختمان متروپل در آبادان
 • ۳ خرداد فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت، ایثار و پیروزی
 • ۴ خرداد روز دزفول، روز مقاومت و پایداری
 • ۶ خرداد خرداد روز،جشن خردادگان
 • ۱۱ خرداد روز جهانی بدون دخانیات [ 31 May ]
 • ۱۴ خرداد رحلت حضرت امام خمینی
 • ۱۵ خرداد قیام 15 خرداد
 • ۱۶ خرداد روز جهانی محیط زیست [ 5 June ]
 • ۱۸ خرداد شهادت امام محمد تقی علیه السلام [ ٢٩ ذوالقعده ]
 • ۲۱ خرداد روز جهانی صنایع دستی [ 10 June ]
 • ۲۳ خرداد روز جهانی مبارزه با کار کودکان [ 12 June ]
 • ۲۵ خرداد روز ملی گل وگیاه
 • ۲۵ خرداد شهادت امام محمد باقر علیه السلام [ ٧ ذوالحجه ]
 • ۲۵ خرداد روز جهانی اهدای خون [ 14 June ]
 • ۲۷ خرداد روز عرفه [ ٩ ذوالحجه ]
 • ۲۸ خرداد روز جهانی بیابان زدایی [ 17 June ]
 • ۲۸ خرداد عید سعید قربان [ ١٠ ذوالحجه ]
 • ۲۹ خرداد روز جهانی پدر [ 18 June ]
 • ۳۱ خرداد سالروز زلزله رودبار و منجیل [1369خورشیدی]
تیر ۱۴۰۳
June - July 2024
ذوالحجه - محرم - ١٤٤٥
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۶
15
٠٨
۲۷
16
٠٩
۲۸
17
١٠
۲۹
18
١١
۳۰
19
١٢
۳۱
20
١٣
۱
21
١٤

۲
22
١٥
۳
23
١٦
۴
24
١٧
۵
25
١٨
۶
26
١٩
۷
27
٢٠
۸
28
٢١

۹
29
٢٢
۱۰
30
٢٣
۱۱
01
٢٤
۱۲
02
٢٥
۱۳
03
٢٦
۱۴
04
٢٧
۱۵
05
٢٨

۱۶
06
٢٩
۱۷
07
٠١
۱۸
08
٠٢
۱۹
09
٠٣
۲۰
10
٠٤
۲۱
11
٠٥
۲۲
12
٠٦

۲۳
13
٠٧
۲۴
14
٠٨
۲۵
15
٠٩
۲۶
16
١٠
۲۷
17
١١
۲۸
18
١٢
۲۹
19
١٣

۳۰
20
١٤
۳۱
21
١٥
۱
22
١٦
۲
23
١٧
۳
24
١٨
۴
25
١٩
۵
26
٢٠
مناسبت های ماه تیر
 • ۱ تیر جشن آب پاشونک، جشن آغاز تابستان
 • ۲ تیر ولادت امام علی النقی الهادی علیه السلام [ ١٥ ذوالحجه ]
 • ۵ تیر عید سعید غدیر خم [ ١٨ ذوالحجه ]
 • ۶ تیر روز جهانی مبارزه با مواد مخدر [ 26 June ]
 • ۷ تیر انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت دکتر بهشتی و 72 نفر از اعضای حزب؛ روز قوه قضاییه
 • ۷ تیر ولادت امام موسی کاظم علیه السلام [ ٢٠ ذوالحجه ]
 • ۸ تیر روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی
 • ۱۰ تیر روز صنعت و معدن
 • ۱۰ تیر زادروز بابک خرمدین، سپه‌سالار دلاور ایران
 • ۱۲ تیر شلیک به پرواز 655 ایران ایر توسط ناو وینسنس [ 1367 خورشیدی ]
 • ۱۳ تیر جشن تیرگان، بزرگداشت کمان کشیدن جان‌فدای ایران، آرش کمانگیر بر فراز البرز
 • ۱۴ تیر روز قلم
 • ۱۵ تیر جشن خام خواری
 • ۲۲ تیر زادروز محمد خوارزمی، ریاضیدان و فیلسوف ایرانی و روز ملی فناوری اطلاعات
 • ۲۵ تیر روز بهزیستی و تامین اجتماعی
 • ۲۵ تیر تاسوعای حسینی [ ٩ محرم ]
 • ۲۶ تیر عاشورای حسینی [ ١٠ محرم ]
 • ۲۷ تیر اعلام پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران [ 1367 خورشیدی ]
 • ۲۸ تیر شهادت امام زین العابدین علیه السلام [ ١٢ محرم ]
اَمرداد ۱۴۰۳
July - August 2024
محرم - صفر - ١٤٤٦
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۳۰
20
١٤
۳۱
21
١٥
۱
22
١٦
۲
23
١٧
۳
24
١٨
۴
25
١٩
۵
26
٢٠

۶
27
٢١
۷
28
٢٢
۸
29
٢٣
۹
30
٢٤
۱۰
31
٢٥
۱۱
01
٢٦
۱۲
02
٢٧

۱۳
03
٢٨
۱۴
04
٢٩
۱۵
05
٣٠
۱۶
06
٠١
۱۷
07
٠٢
۱۸
08
٠٣
۱۹
09
٠٤

۲۰
10
٠٥
۲۱
11
٠٦
۲۲
12
٠٧
۲۳
13
٠٨
۲۴
14
٠٩
۲۵
15
١٠
۲۶
16
١١

۲۷
17
١٢
۲۸
18
١٣
۲۹
19
١٤
۳۰
20
١٥
۳۱
21
١٦
۱
22
١٧
۲
23
١٨
مناسبت های ماه اَمرداد
 • ۷ اَمرداد اَمرداد روز،جشن اَمردادگان
 • ۸ اَمرداد روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی
 • ۱۰ اَمرداد جشن چله تابستان
 • ۱۱ اَمرداد آغاز هفته جهانی شیردهی [ 1 August ]
 • ۱۴ اَمرداد صدور فرمان مشروطیت
 • ۱۷ اَمرداد روز خبرنگار
 • ۲۳ اَمرداد روز جهانی چپ دست ها [ 13 August ]
 • ۲۸ اَمرداد سالروز وقایع 28 مرداد پس از برکناری محمد مصدق‌السلطنه
 • ۲۸ اَمرداد سالروز فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان
 • ۲۹ اَمرداد روز جهانی عکاسی [ 19 August ]
شهریور ۱۴۰۳
August - September 2024
صفر - ربيع الاول - ١٤٤٦
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۷
17
١٢
۲۸
18
١٣
۲۹
19
١٤
۳۰
20
١٥
۳۱
21
١٦
۱
22
١٧
۲
23
١٨

۳
24
١٩
۴
25
٢٠
۵
26
٢١
۶
27
٢٢
۷
28
٢٣
۸
29
٢٤
۹
30
٢٥

۱۰
31
٢٦
۱۱
01
٢٧
۱۲
02
٢٨
۱۳
03
٢٩
۱۴
04
٣٠
۱۵
05
٠١
۱۶
06
٠٢

۱۷
07
٠٣
۱۸
08
٠٤
۱۹
09
٠٥
۲۰
10
٠٦
۲۱
11
٠٧
۲۲
12
٠٨
۲۳
13
٠٩

۲۴
14
١٠
۲۵
15
١١
۲۶
16
١٢
۲۷
17
١٣
۲۸
18
١٤
۲۹
19
١٥
۳۰
20
١٦

۳۱
21
١٧
۱
22
١٨
۲
23
١٩
۳
24
٢٠
۴
25
٢١
۵
26
٢٢
۶
27
٢٣
مناسبت های ماه شهریور
 • ۱ شهریور روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک
 • ۲ شهریور آغاز هفته دولت
 • ۴ شهریور زادروز کوروش بزرگ
 • ۴ شهریور شهریور روز،جشن شهریورگان
 • ۴ شهریور اربعین حسینی [ ٢٠ صفر ]
 • ۵ شهریور روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروساز
 • ۸ شهریور انفجار در دفتر نخست‌وزیری جمهوری اسلامی ایران، روز مبارزه با تروریسم
 • ۱۱ شهریور روزصنعت چاپ
 • ۱۲ شهریور رحلت رسول اکرم؛شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام [ ٢٨ صفر ]
 • ۱۲ شهریور سالروز شهادت رئیسعلی دلواری، سردار بزرگ میهن و فرمانده قیام جنوب علیه اشغالگران انگلیسی
 • ۱۳ شهریور روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی
 • ۱۴ شهریور شهادت امام رضا علیه السلام [ ٣٠ صفر ]
 • ۱۵ شهریور هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه [ ١ ربيع الاول ]
 • ۲۰ شهریور روز جهانی پیشگیری از خودکشی [ 10 September ]
 • ۲۱ شهریور روز سینما
 • ۲۱ شهریور حمله به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی [ 11 September ]
 • ۲۲ شهریور شهادت امام حسن عسکری علیه السلام [ ٨ ربيع الاول ]
 • ۲۲ شهریور روز گرامیداشت برنامه نویسان [ 12 September ]
 • ۲۶ شهریور میلاد رسول اکرم به روایت اهل سنت [ ١٢ ربيع الاول ]
 • ۲۷ شهریور روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار
 • ۳۱ شهریور آغاز هفته دفاع مقدس
 • ۳۱ شهریور میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق علیه السلام [ ١٧ ربيع الاول ]
 • ۳۱ شهریور روز جهانی صلح [ 21 September ]
مهر ۱۴۰۳
September - October 2024
ربيع الاول - ربيع الثاني - ١٤٤٦
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۳۱
21
١٧
۱
22
١٨
۲
23
١٩
۳
24
٢٠
۴
25
٢١
۵
26
٢٢
۶
27
٢٣

۷
28
٢٤
۸
29
٢٥
۹
30
٢٦
۱۰
01
٢٧
۱۱
02
٢٨
۱۲
03
٢٩
۱۳
04
٣٠

۱۴
05
٠١
۱۵
06
٠٢
۱۶
07
٠٣
۱۷
08
٠٤
۱۸
09
٠٥
۱۹
10
٠٦
۲۰
11
٠٧

۲۱
12
٠٨
۲۲
13
٠٩
۲۳
14
١٠
۲۴
15
١١
۲۵
16
١٢
۲۶
17
١٣
۲۷
18
١٤

۲۸
19
١٥
۲۹
20
١٦
۳۰
21
١٧
۱
22
١٨
۲
23
١٩
۳
24
٢٠
۴
25
٢١
مناسبت های ماه مهر
 • ۱ مهر آغاز حمله مغول به ایران در پاییز 598 خورشیدی
 • ۶ مهر روز جهانی جهانگردی [ 27 September ]
 • ۷ مهر روز آتش نشانی و ایمنی
 • ۷ مهر سقوط هواپیمای حامل جمعی از فرماندهان جنگ (کلاهدوز، نامجو، فلاحی، فکوری، جهان آرا) در سال 1360
 • ۷ مهر روز بزرگداشت شمس تبریزی
 • ۸ مهر روزبزرگداشت مولوی
 • ۹ مهر روز جهانی ناشنوایان [ 30 September ]
 • ۹ مهر روز جهانی ترجمه و مترجم [ 30 September ]
 • ۱۰ مهر مهر روز،جشن مهرگان
 • ۱۰ مهر روز جهانی سالمندان [ 1 October ]
 • ۱۳ مهر آغاز هفته جهانی فضا [ 4 October ]
 • ۱۴ مهر روز دامپزشکی
 • ۱۴ مهر روز جهانی معلم [ 5 October ]
 • ۱۶ مهر روز ملی کودک
 • ۱۸ مهر روز جهانی پست [ 9 October ]
 • ۱۹ مهر روز جهانی مبارزه با حکم اعدام [ 10 October ]
 • ۲۰ مهر روز بزرگداشت حافظ
 • ۲۰ مهر روز جهانی دختر [ 11 October ]
 • ۲۱ مهر روز پیروزی کاوه و فریدون بر ضحاک
 • ۲۱ مهر ولادت امام حسن عسکری علیه السلام [ ٨ ربيع الثاني ]
 • ۲۳ مهر روز جهانی استاندارد [ 14 October ]
 • ۲۳ مهر وفات حضرت معصومه سلام الله علیها [ ١٠ ربيع الثاني ]
 • ۲۴ مهر روز جهانی عصای سفید [ 15 October ]
 • ۲۵ مهر روز جهانی غذا [ 16 October ]
 • ۲۶ مهر روز تربیت بدنی و ورزش
 • ۲۶ مهر روز جهانی ریشه کنی فقر [ 17 October ]
 • ۲۸ مهر زادروز ستارخان ملقب به سردار ملی و از سرداران جنبش مشروطه ایران
 • ۲۹ مهر روز ملی کوهنورد
آبان ۱۴۰۳
October - November 2024
ربيع الثاني - جمادي الاولي - ١٤٤٦
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۸
19
١٥
۲۹
20
١٦
۳۰
21
١٧
۱
22
١٨
۲
23
١٩
۳
24
٢٠
۴
25
٢١

۵
26
٢٢
۶
27
٢٣
۷
28
٢٤
۸
29
٢٥
۹
30
٢٦
۱۰
31
٢٧
۱۱
01
٢٨

۱۲
02
٢٩
۱۳
03
٠١
۱۴
04
٠٢
۱۵
05
٠٣
۱۶
06
٠٤
۱۷
07
٠٥
۱۸
08
٠٦

۱۹
09
٠٧
۲۰
10
٠٨
۲۱
11
٠٩
۲۲
12
١٠
۲۳
13
١١
۲۴
14
١٢
۲۵
15
١٣

۲۶
16
١٤
۲۷
17
١٥
۲۸
18
١٦
۲۹
19
١٧
۳۰
20
١٨
۱
21
١٩
۲
22
٢٠
مناسبت های ماه آبان
 • ۱ آبان روز آمار و برنامه ریزی
 • ۱ آبان روز بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، تاریخ‌نگار و نویسنده ایرانی
 • ۷ آبان سالروز ورود کوروش بزرگ به بابل در سال 539 پیش از میلاد
 • ۱۰ آبان آبان روز، جشن آبانگان
 • ۱۳ آبان روز دانش آموز
 • ۱۴ آبان روز ملّی مازندران
 • ۱۵ آبان جشن میانه پاییز
 • ۱۷ آبان ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار و بهورز [ ٥ جمادي الاولي ]
 • ۱۸ آبان روز ملی کیفیت
 • ۲۴ آبان روز کتاب و کتابخوانی
 • ۲۴ آبان روز جهانی دیابت [ 14 November ]
 • ۲۹ آبان روز جهانی آقایان [ 19 November ]
 • ۳۰ آبان روز جهانی کودک [ 20 November ]
آذر ۱۴۰۳
November - December 2024
جمادي الاولي - جمادي الثانيه - ١٤٤٦
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۶
16
١٤
۲۷
17
١٥
۲۸
18
١٦
۲۹
19
١٧
۳۰
20
١٨
۱
21
١٩
۲
22
٢٠

۳
23
٢١
۴
24
٢٢
۵
25
٢٣
۶
26
٢٤
۷
27
٢٥
۸
28
٢٦
۹
29
٢٧

۱۰
30
٢٨
۱۱
01
٢٩
۱۲
02
٣٠
۱۳
03
٠١
۱۴
04
٠٢
۱۵
05
٠٣
۱۶
06
٠٤

۱۷
07
٠٥
۱۸
08
٠٦
۱۹
09
٠٧
۲۰
10
٠٨
۲۱
11
٠٩
۲۲
12
١٠
۲۳
13
١١

۲۴
14
١٢
۲۵
15
١٣
۲۶
16
١٤
۲۷
17
١٥
۲۸
18
١٦
۲۹
19
١٧
۳۰
20
١٨

مناسبت های ماه آذر
 • ۱ آذر آذر جشن
 • ۱ آذر روز جهانی فلسفه [ 21 November ]
 • ۵ آذر روز بسیج مستضعفان
 • ۵ آذر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان [ 25 November ]
 • ۷ آذر سالروز عملیات مروارید و روز نیروی دریایی
 • ۹ آذر جشن آذرگان ،آذر روز
 • ۱۱ آذر روز جهانی ایدز [ 1 December ]
 • ۱۳ آذر روز بیمه
 • ۱۳ آذر روز جهانی معلولان [ 3 December ]
 • ۱۵ آذر شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها [ ٣ جمادي الثانيه ]
 • ۱۵ آذر روز حسابدار
 • ۱۶ آذر روز دانشجو
 • ۲۰ آذر روز جهانی حقوق بشر [ 10 December ]
 • ۲۱ آذر روز جهانی کوهستان [ 11 December ]
 • ۲۱ آذر سالروز نجات آذربایجان
 • ۲۵ آذر روز پژوهش و فنآوری
 • ۳۰ آذر جشن شب یلدا
دی ۱۴۰۳
December 2024 - January 2025
جمادي الثانيه - رجب - ١٤٤٦
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
21
١٩
۲
22
٢٠
۳
23
٢١
۴
24
٢٢
۵
25
٢٣
۶
26
٢٤
۷
27
٢٥

۸
28
٢٦
۹
29
٢٧
۱۰
30
٢٨
۱۱
31
٢٩
۱۲
01
٣٠
۱۳
02
٠١
۱۴
03
٠٢

۱۵
04
٠٣
۱۶
05
٠٤
۱۷
06
٠٥
۱۸
07
٠٦
۱۹
08
٠٧
۲۰
09
٠٨
۲۱
10
٠٩

۲۲
11
١٠
۲۳
12
١١
۲۴
13
١٢
۲۵
14
١٣
۲۶
15
١٤
۲۷
16
١٥
۲۸
17
١٦

۲۹
18
١٧
۳۰
19
١٨
۱
20
١٩
۲
21
٢٠
۳
22
٢١
۴
23
٢٢
۵
24
٢٣
مناسبت های ماه دی
 • ۱ دی روز میلاد خورشید؛ جشن خرم روز، نخستین جشن دیگان
 • ۲ دی ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر [ ٢٠ جمادي الثانيه ]
 • ۵ دی زمین لرزه ی بم [1382 خورشیدی]
 • ۵ دی جشن کریسمس [ 25 December ]
 • ۵ دی سالروز شهادت اَشو زرتشت، اَبَراِنسان بزرگ تاریخ
 • ۵ دی روز بزرگداشت دوستی [ 25 December ]
 • ۵ دی سالروز عملیات کربلای 4 [1365 خورشیدی]
 • ۸ دی دی به آذر روز، دومین جشن دیگان
 • ۸ دی روز بزرگداشت یعقوب لیث صفاری (رادمان پورماهک) نخستین پادشاه ایرانی پس از اسلام
 • ۹ دی اعدام میهن‌پرستان آذری در تبریز توسط قوای اشغالگر روس [1290 خورشیدی]
 • ۱۲ دی جشن آغاز سال نو میلادی [ 1 January ]
 • ۱۳ دی ولادت امام محمد باقر علیه السلام [ ١ رجب ]
 • ۱۳ دی شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی [1398 خورشیدی]
 • ۱۵ دی دی به مهر روز، سومین جشن دیگان
 • ۱۵ دی شهادت امام علی النقی الهادی علیه السلام [ ٣ رجب ]
 • ۱۶ دی غرق شدن کشتی سانچی [1396 خورشیدی]
 • ۱۸ دی شلیک به پرواز 752 هواپیمایی اوکراین [1398 خورشیدی]
 • ۱۹ دی درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی [1395 خورشیدی]
 • ۲۰ دی قتل امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه قاجار [1230 خورشیدی]
 • ۲۲ دی ولادت امام محمد تقی علیه السلام [ ١٠ رجب ]
 • ۲۳ دی دی به دین روز، چهارمین جشن دیگان
 • ۲۵ دی ولادت امام علی علیه السلام و روز پدر [ ١٣ رجب ]
 • ۲۷ دی وفات حضرت زینب سلام الله علیها [ ١٥ رجب ]
 • ۳۰ دی آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو [1395 خورشیدی]
بهمن ۱۴۰۳
January - February 2025
رجب - شعبان - ١٤٤٦
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۹
18
١٧
۳۰
19
١٨
۱
20
١٩
۲
21
٢٠
۳
22
٢١
۴
23
٢٢
۵
24
٢٣

۶
25
٢٤
۷
26
٢٥
۸
27
٢٦
۹
28
٢٧
۱۰
29
٢٨
۱۱
30
٢٩
۱۲
31
٠١

۱۳
01
٠٢
۱۴
02
٠٣
۱۵
03
٠٤
۱۶
04
٠٥
۱۷
05
٠٦
۱۸
06
٠٧
۱۹
07
٠٨

۲۰
08
٠٩
۲۱
09
١٠
۲۲
10
١١
۲۳
11
١٢
۲۴
12
١٣
۲۵
13
١٤
۲۶
14
١٥

۲۷
15
١٦
۲۸
16
١٧
۲۹
17
١٨
۳۰
18
١٩
۱
19
٢٠
۲
20
٢١
۳
21
٢٢
مناسبت های ماه بهمن
 • ۱ بهمن زادروز فردوسی
 • ۲ بهمن بهمن روز، جشن بهمنگان
 • ۵ بهمن جشن نوسره
 • ۷ بهمن شهادت امام موسی کاظم علیه السلام [ ٢٥ رجب ]
 • ۹ بهمن مبعث رسول اکرم (ص) [ ٢٧ رجب ]
 • ۱۰ بهمن جشن سده، گرامیداشتِ کشف آتش به دستِ هوشنگ شاه
 • ۱۲ بهمن بازگشت امام خمینی (ره) به ایران
 • ۱۴ بهمن ولادت سالار شهیدان، امام حسین علیه السلام و روز پاسدار [ ٣ شعبان ]
 • ۱۵ بهمن جشن میانه زمستان
 • ۱۵ بهمن ولادت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز [ ٤ شعبان ]
 • ۱۶ بهمن ولادت امام زین العابدین علیه السلام [ ٥ شعبان ]
 • ۱۹ بهمن روز نیروی هوایی
 • ۲۲ بهمن پیروزی انقلاب اسلامی
 • ۲۲ بهمن ولادت علی اکبر علیه السلام و روز جوان [ ١١ شعبان ]
 • ۲۳ بهمن حمله به سفارت روسیه و قتل گریبایدوف سفیر روسیه تزاری در ایران [ 11 February ]
 • ۲۶ بهمن ولادت حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه و جشن نیمه شعبان [ ١٥ شعبان ]
 • ۲۶ بهمن جشن ولنتاین [ 14 February ]
 • ۲۹ بهمن جشن سپندارمذگان و روز عشق
 • ۲۹ بهمن فاجعه انفجار قطار نیشابور [1382 خورشیدی]
اسفند ۱۴۰۳
February - March 2025
شعبان - رمضان - ١٤٤٦
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۷
15
١٦
۲۸
16
١٧
۲۹
17
١٨
۳۰
18
١٩
۱
19
٢٠
۲
20
٢١
۳
21
٢٢

۴
22
٢٣
۵
23
٢٤
۶
24
٢٥
۷
25
٢٦
۸
26
٢٧
۹
27
٢٨
۱۰
28
٢٩

۱۱
01
٣٠
۱۲
02
٠١
۱۳
03
٠٢
۱۴
04
٠٣
۱۵
05
٠٤
۱۶
06
٠٥
۱۷
07
٠٦

۱۸
08
٠٧
۱۹
09
٠٨
۲۰
10
٠٩
۲۱
11
١٠
۲۲
12
١١
۲۳
13
١٢
۲۴
14
١٣

۲۵
15
١٤
۲۶
16
١٥
۲۷
17
١٦
۲۸
18
١٧
۲۹
19
١٨
۳۰
20
١٩
۱
21
٢٠
مناسبت های ماه اسفند
 • ۵ اسفند روز بزرگداشت زن و زمین
 • ۵ اسفند روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس
 • ۷ اسفند سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع
 • ۱۵ اسفند روز درختکاری
 • ۱۸ اسفند روزجهانی زنان [ 8 March ]
 • ۲۴ اسفند روز جهانی عدد پی π [ 14 March ]
 • ۲۵ اسفند پایان سرایش شاهنامه
 • ۲۵ اسفند روز بزرگداشت اختر چرخ ادب، پروین اعتصامی
 • ۲۶ اسفند ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام [ ١٥ رمضان ]
 • ۲۸ اسفند جشن چهارشنبه سوری
 • ۲۹ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت ایران
 • ۲۹ اسفند شب قدر [ ١٨ رمضان ]
 • ۳۰ اسفند ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام [ ١٩ رمضان ]
 • ۳۰ اسفند آخرین روز سال
 • ۳۰ اسفند روز جهانی شادی [ 20 March ]