تاریخ امروز

شمسی
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ پنج شنبه - ۱۰ مهر ۱۳۹۹
قمری
۱۴۴۲/۰۲/۱۳ الخميس - ١٣ صفر ١٤٤٢
میلادی
2020-10-01 Thursday - 2020 01 October
برج فلکی
میزان