تاریخ امروز

خورشیدی
۱۴۰۱/۰۷/۰۵
سه شنبه - ۵ مهر ۱۴۰۱
میلادی
2022-09-27
Tuesday - 2022 27 September
قمری
۱۴۴۴/۰۲/۳۰
الثلاثاء - ٣٠ صفر ١٤٤٤
برج فلکی
میزان