اوقات شرعی به افق شهرها

اذان صبح ۰۴ : ۵۵
طلوع خورشید ۰۶ : ۲۱
اذان ظهر ۱۱ : ۴۸
غروب خورشید ۱۷ : ۱۵
اذان مغرب ۱۷ : ۳۲
نیمه شب شرعی ۲۳ : ۰۵