اوقات شرعی به افق شهرها

اذان صبح ۰۵ : ۴۳
طلوع خورشید ۰۷ : ۱۳
اذان ظهر ۱۲ : ۱۵
غروب خورشید ۱۷ : ۱۷
اذان مغرب ۱۷ : ۳۵
نیمه شب شرعی ۲۳ : ۳۰