اوقات شرعی به افق شهرها

اذان صبح ۰۵ : ۲۶
طلوع خورشید ۰۶ : ۵۳
اذان ظهر ۱۳ : ۰۹
غروب خورشید ۱۹ : ۲۵
اذان مغرب ۱۹ : ۴۲
نیمه شب شرعی ۰۰ : ۲۵