اوقات شرعی به افق شهرها

اذان صبح ۰۳ : ۰۵
طلوع خورشید ۰۴ : ۵۱
اذان ظهر ۱۲ : ۰۲
غروب خورشید ۱۹ : ۱۳
اذان مغرب ۱۹ : ۳۳
نیمه شب شرعی ۲۳ : ۰۹