اوقات شرعی به افق شهرها

اذان صبح ۰۴ : ۳۱
طلوع خورشید ۰۵ : ۵۶
اذان ظهر ۱۱ : ۵۵
غروب خورشید ۱۷ : ۵۴
اذان مغرب ۱۸ : ۱۲
نیمه شب شرعی ۲۳ : ۱۳