اوقات شرعی به افق شهرها

اذان صبح ۰۵ : ۴۰
طلوع خورشید ۰۷ : ۰۸
اذان ظهر ۱۲ : ۱۷
غروب خورشید ۱۷ : ۲۷
اذان مغرب ۱۷ : ۴۵
نیمه شب شرعی ۲۳ : ۳۳