اوقات شرعی به افق شهرها

اذان صبح ۰۴ : ۱۳
طلوع خورشید ۰۵ : ۵۸
اذان ظهر ۱۳ : ۱۰
غروب خورشید ۲۰ : ۲۱
اذان مغرب ۲۰ : ۴۱
نیمه شب شرعی ۰۰ : ۱۸