اوقات شرعی به افق شهرها

اذان صبح ۰۵ : ۴۲
طلوع خورشید ۰۷ : ۱۱
اذان ظهر ۱۲ : ۱۶
غروب خورشید ۱۷ : ۲۲
اذان مغرب ۱۷ : ۴۰
نیمه شب شرعی ۲۳ : ۳۲