اوقات شرعی به افق شهرها

اذان صبح ۰۲ : ۵۹
طلوع خورشید ۰۴ : ۴۸
اذان ظهر ۱۲ : ۰۵
غروب خورشید ۱۹ : ۲۱
اذان مغرب ۱۹ : ۴۱
نیمه شب شرعی ۲۳ : ۱۰