اوقات شرعی به افق شهرها

اذان صبح ۰۴ : ۳۵
طلوع خورشید ۶ : ۰۰
اذان ظهر ۱۱ : ۵۴
غروب خورشید ۱۷ : ۴۷
اذان مغرب ۱۸ : ۰۴
نیمه شب شرعی ۲۳ : ۱۱