اوقات شرعی به افق شهرها

اذان صبح ۰۵ : ۱۳
طلوع خورشید ۰۶ : ۳۸
اذان ظهر ۱۲ : ۱۷
غروب خورشید ۱۷ : ۵۷
اذان مغرب ۱۸ : ۱۴
نیمه شب شرعی ۲۳ : ۳۴