اوقات شرعی به افق شهرها

اذان صبح ۰۵ : ۰۶
طلوع خورشید ۰۶ : ۳۵
اذان ظهر ۱۳ : ۰۵
غروب خورشید ۱۹ : ۳۶
اذان مغرب ۱۹ : ۵۳
نیمه شب شرعی ۰۰ : ۲۰