اوقات شرعی به افق شهرها

اذان صبح ۰۴ : ۰۶
طلوع خورشید ۰۵ : ۵۱
اذان ظهر ۱۳ : ۰۲
غروب خورشید ۲۰ : ۱۳
اذان مغرب ۲۰ : ۳۲
نیمه شب شرعی ۰۰ : ۰۹