اوقات شرعی به افق شهرها

اذان صبح ۰۴ : ۲۵
طلوع خورشید ۰۶ : ۰۷
اذان ظهر ۱۳ : ۱۱
غروب خورشید ۲۰ : ۱۵
اذان مغرب ۲۰ : ۳۴
نیمه شب شرعی ۰۰ : ۲۰