اوقات شرعی به افق شهرها

اذان صبح ۰۵ : ۱۵
طلوع خورشید ۰۶ : ۴۴
اذان ظهر ۱۱ : ۵۰
غروب خورشید ۱۶ : ۵۵
اذان مغرب ۱۷ : ۱۴
نیمه شب شرعی ۲۳ : ۰۶